За Нас

Защо Mahama’s Life School

Видео

Как помагаме

Техники

Статии

Mahama’s Exclusive Shop 

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
от 09:00 до 21:00 часа (EAST)

Контакти

град София
жк. „Хладилника“
ул. „Банат“ 1 ет. 1. Офис 1

13 Steps

13 стъпки към личната сила е иновативна програма за комплексно развитие.

Тя следва логиката и е структурирана по такъв начин, че да гарантира плавен и траен растеж във всички ключови зони на личността.

Работим последователно и системно в 13  седмици. Прилагаме 13 нейрографични алгоритъма в специфичен за Mahama's коучинг формат под ръководството на коуч-инструктор по нейрографика.

Започваме с намаляване нивото на напрежение и реактивност към външната среда. Тук целим повишаване равнището на адаптивност и подготвка за изграждане на по-устойчиво и пълноценно възприятие за собствен успех и ценност.

На следващ етап отработваме усещането за стабилност, изясняваме и утвърждаваме личните критерии за този показател и го правим все по-осезаем и постоянен.

След изграждане на "почва под краката ни", се заемаме с изграждане на невронните пътеки, отговорни за активността. Препрограмираме евентуални склонности към леност и пасивност в здравословно отношение към ефективната заетост. Подкрепяме и разгръщаме лидерските качества и капацитетът за автономност.

Оценяваме текущото ниво на личната сила и създаваме отправна точка, от която започва нейното разгръщане до пълен капацитет.

С ново, повишено ниво на вътрешна стабилност, извеждаме фокуса навън към другите, за да хармонизираме комуникацията с тях. Работим както по генералния подход на общуване, така и със специфични и често критични моменти като справяне с конфликти, сепарация и …..

Следва отново момент на себерефлеkсия и преглед на личната оценка за значимост, щастие, успех. Ще поставим измерими стойности на тези показатели и ще работим върху повишаването им.

План, цел, резултат са следващите стъпки в програмата. Грижим се за ефективното им разгръщане, както и за намиране на достатъчно мотивация, лични и привлечени ресурси за това.

Програмата завършва със своеобразно запечатване на извървения път и постигнатия прогрес в нейрографична линия на времето. Тук утвърждаваме направената трансформация и начертаваме новата жизнена линия на по-добрата, силна, осъзната личност.

1560.00 лв.

Category:
Call Now Button