Mahama’ s Exclusive Shop

За Центъра

Как Помагаме

Индивидуална програма

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
от 09:00 до 21:00 часа (EAST)

Контакти

град София
жк. „Хладилника“
ул. „Банат“ 1 ет. 1. Офис 1

Нейрографика

Искаш ли по-спокоен, фокусиран, подреден и балансиран живот, постигнат с рисуване?
Да, възможно е!

Когато рисуването е нейрографика.

Какво е нейрографика?

Нейрографиката е иновативна, ефективна и същевременно много лесно изпълнима техника за балансиране и хармонизиране на човешкото състояние. На практика това е графичното изобразяване на прости форми и линии, отразяващи емоционални и мисловни състояния. Чрез рисуването, по много прост начин, те могат да бъдат променени.

От стресови и негативни до положителни или неутрални.
От дискомфорт и объркване до балансираност, яснота и фокус.

Това е възможно, понеже рисуването на нейрографика превключва нашата активност от логическа и рационална към творческа и съзидателна и пренася полето на действие от мозъка, мислите на листа хартия, където всичко е възможно и изпълнимо.

Какви проблеми решава нейрографиката?

Нейрографиката съчетава работа със съзнанието и подсъзнанието.
Така могат да се решат проблеми като:

● намаляване на страхове
● преодоляване на блокажи
● придобиване на увереност за нови неща
● саботажи и граници, които дори не подозираме, че си поставяме

Нужно ли е да мога да рисувам?

Нейрографиката е ефикасна и достъпна техника. Не се изискват умения за рисуване. Важно е да следвате вътрешното си аз и да извървите процеса по свой собствен и уникален начин. Рисунката е вторичен продукт, без арт претенции.

Нейрографиката е за теб, защото….

Пътят на едно сбъднато желание може да бъде нарисуван. При това от теб самия.
Чрез рисуването, лесно и естествено, се стига до промяна на гледната точка. С нейрографиката на листа ще се чертаят нови пътища, които всеки може да начертае за бъдещето си. В нейрографиката винаги се рисува по дадена тема. Това означава, че може да се работи по конкретен проблем – този, който те терзае днес и не ти е дал да заспиш тази нощ.

Нужно е само да допуснеш в съзнанието си възможността за промяна и да се опиташ да я визуализираш на листа.

галерия

снимки от центъра

Call Now Button