За Нас

Защо Mahama’s Life School

Видео

Как помагаме

Техники

Статии

Mahama’s Exclusive Shop 

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
от 09:00 до 21:00 часа (EAST)

Контакти

град София
жк. „Хладилника“
ул. „Банат“ 1 ет. 1. Офис 1

Блог

НЛП техники – овладяване на ума
23/10/2023
Невро-лингвистично програмиране

В днешния забързан свят способността да се използва потенциалът на ума е все по-търсена. В основата на това търсене се намира невро-лингвистичното програмиране (НЛП) – дисциплина, която трансформира полетата на личностното развитие, терапията и комуникацията. В днешната статия на Mahama’s Life School ще предложим изчерпателен преглед на това какво представляват НЛП техники и причините зад непрекъснато нарастващата популярност на НЛП.

НЛП техники

Какво е НЛП?

Невро-лингвистичното програмиране или НЛП е психологически подход, който включва анализиране на стратегии, използвани от успешни хора, и прилагането им за постигане на конкретна лична цел. Той свързва мислите, езика и моделите на поведение, научени чрез опит, с конкретни резултати. Разработено през 70-те години на миналия век от Ричард Бандлър и Джон Гриндер, НЛП се основава на идеята, че човешкият ум е биокомпютър, който може да бъде „програмиран“ чрез използване на език и други видове комуникация, за да прояви желаните резултати.

НЛП техники

НЛП техники

Невро-лингвистично програмиране – то предоставя на масата богатство от техники, всяка от които служи за конкретни цели. Нека ги разгледаме в дълбочина:

  • Закотвяне: В основата на НЛП, закотвянето се включва в механизма на реакция на Павлов. Става въпрос за свързване на външен стимул, като докосване или звук, с определена емоция или състояние на ума. Представете си, че можете да предизвикате увереност или спокойствие моментално само с едно щракане на пръстите. Това е силата на закрепването, когато е направено правилно.
  • Swish Pattern: Освен просто прекъсване на навиците, Swish Pattern е упражнение за визуализация, което има за цел да създаде ясен умствен път от нежелано поведение към желано. Бързината на прехода “свирване” служи за прекъсване на стария модел и установяване на нов, по-положителен на негово място.
  • Мета модел: Този лингвистичен инструмент се гмурка дълбоко в спецификата на езика. Той предизвиква и поставя под въпрос неясния език, като прави разговорите по-ясни и по-смислени. Например, ако някой каже: „Чувствам се разстроен“, Мета моделът може да подкани: „Какво конкретно те кара да се чувстваш разстроен?“
  • Модел на Милтън: Противно на спецификата на метамодела, моделът на Милтън е изцяло свързан с изкусна неяснота. Създава хипнотичен ритъм в разговора, което позволява по-голяма внушаемост. Чрез избягване на директни изявления и вместо това използване на предложения или метафори, това позволява на слушателя да извлече лично значение и разбиране.
  • Визуална/кинестетична дисоциация (VKD): Известна също като “техника на пренавиване”, VKD позволява на хората да преразгледат травматичните спомени в безопасна среда. Като се дистанцират от събитието и го наблюдават като външен човек, това улеснява преработването на травмата, без да изживява отново интензивния емоционален дистрес.
  • Преформулиране: Всичко в живота е свързано с перспектива и преформулирането помага да се промени тази перспектива благоприятно. Например разглеждането на предизвикателство не като на проблем, а като на възможност е класически пример за преформулиране на съдържанието. От друга страна, преформулирането на контекста би включвало разбирането, че поведение, считано за негативно в един контекст, като например хиперактивността на детето, която е разрушителна в училище, може да се разглежда положително в друг, като същата тази енергия, която ги движи в тренировки и спорт.
  • Извличане на стратегии: Всеки има умствени стратегии за задачи, било то вземане на решения, учене или дори влюбване. Strategy Elicitation разделя тези процеси на разбираеми части. Например, разбирането как един отличен студент учи може да позволи на другите да подражават и адаптират тази стратегия за себе си.
  • Одит на убеждения: Нашите вярвания оформят нашите реалности. Тази техника се задълбочава в основните вярвания, като прави разлика между овластяващите и тези, които ни ограничават. Чрез това интроспективно пътуване хората могат да променят или отхвърлят вярвания, които вече не им служат.
  • Изграждане на връзка: Съществена във всяка форма на комуникация, тази техника учи хората да съответстват или отразяват езика на тялото, тона на гласа или дори дишането на другия. Това е невербален начин да кажете: „Разбирам и съм в хармония с вас“, насърчавайки доверието и разбирането.
  • Терапия с времева линия: Тази техника се опира на вярването, че съхраняваме спомени по линеен начин, като времева линия. Чрез достъп и разбиране на тази времева линия хората могат да разрешат минали проблеми и дори да препрограмират бъдещето за успех.

Защо да практикуваме НЛП техники?

НЛП техниките предлагат множество предимства:

Личностно израстване: Мнозина използват НЛП за саморазвитие. Може да помогне за промяна на поведението, което не служат добре на човека и ги заменете с по-градивни навици.

Комуникационни умения: Тъй като НЛП се фокусира силно върху разбирането и използването на ефективна комуникация, то се използва широко от търговци, мениджъри, треньори и публични говорители, за да подобрят тяхното взаимодействие и връзка с публиката.

Терапевтични приложения: Много терапевти включват НЛП техники за справяне с проблеми като фобии, депресия, генерализирани тревожни разстройства и дори посттравматично стресово разстройство.

В заключение

Техниките на NLP, вкоренени в смесица от когнитивна психология и лингвистична теория, се оказаха безценни инструменти за тези, които искат да оптимизират умствените си процеси. Независимо дали става дума за преоформяне на вреден навик, подобряване на личната комуникация или преодоляване на минали травми, НЛП предлага уникален и мощен инструментариум за личностно и междуличностно развитие. Тъй като все повече хора и професионалисти се приспособяват към ползите от НЛП, неговите техники ще продължат да проникват в различни сфери на човешката дейност. Ако някога сте били любопитни как да се докоснете до силата на ума си, изследването на „НЛП техниките“ може да е трансформиращото пътуване, което търсите.

Прочетете още от нашия блог:

В името на вашия успех:

Мая Бонева – Махама

Друго от Блога

Call Now Button